Quán Nhà tôi – Trà Đa

Địa chỉ: 439 Đường Ngô Quyền, Trà Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0269 3758 279

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 14.008.646.899.999.900,1.080.457.893 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán Nhà tôi ở đâu?

Trả lời: 439 Đường Ngô Quyền, Trà Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán Nhà tôi là bao nhiêu?

Trả lời: 0269 3758 279

Hỏi: Quán Nhà tôi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00]

Hỏi: Website của Quán Nhà tôi là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Trùng Dương Marina - TT. Dương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.