Quán Ngọc Thủy 2, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 500 638
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.835.796.799.999.900, 106.705.351


Địa chỉ Quán Ngọc Thủy 2 ở đâu?

232 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ngọc Thủy 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Văn Lang, Phường 10