Quán Mỳ Mỹ Dung – Phường 1

Địa chỉ: 387 khóm 8- đường, Cách Mạng, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 090 313 00 40

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 92.871.974,10.572.701.149.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán Mỳ Mỹ Dung ở đâu?

Trả lời: 387 khóm 8- đường, Cách Mạng, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán Mỳ Mỹ Dung là bao nhiêu?

Trả lời: 090 313 00 40

Hỏi: Quán Mỳ Mỹ Dung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Quán Mỳ Mỹ Dung là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cháo Ấu Tẩu Hương - P. Nguyễn Trãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.