Quán Hai Trinh (đặc sản Gà), Trung Lập Hạ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XFRM+5HX, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3790 9453
Trang web
Vị trí chính xác 109.904.909, 106.483.999


Địa chỉ Quán Hai Trinh (đặc sản Gà) ở đâu?

XFRM+5HX, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hai Trinh (đặc sản Gà) như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-20:30], Thứ Ba:[06:30-20:30], Thứ Tư:[06:30-20:30], Thứ Năm:[06:30-20:30], Thứ Sáu:[06:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Nhật, Thuận Giao