Quan Hai San, Thị xã Dĩ An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 319 13 06
Trang web
Vị trí chính xác 10.913.255.699.999.900, 10.678.279.859.999.900


Địa chỉ Quan Hai San ở đâu?

Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quan Hai San như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Cá Lăng Sông Đà Việt Trì - Thành phố Việt Trì