Quán hải sản Biển Đảo, Lộc Trác

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28RV+WP9, Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 707 57 57
Trang web
Vị trí chính xác 11.042.281, 10.634.436.099.999.900


Địa chỉ Quán hải sản Biển Đảo ở đâu?

28RV+WP9, Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán hải sản Biển Đảo như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  LẨU GÀ LÁ É PHÚ YÊN, Tân Phú