Quán gà Hai Chiến 3, kp1, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3MC9+C8F, Đường D17, kp1, P, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 924 25 23
Trang web
Vị trí chính xác 11.071.067.699.999.900, 1.066.682.921


Địa chỉ Quán gà Hai Chiến 3 ở đâu?

3MC9+C8F, Đường D17, kp1, P, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán gà Hai Chiến 3 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SAMBA Karaoke, Phường 4