Quán GÀ ĐẤT, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 Đường Huỳnh Văn Tạo, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 093 389 50 20
Trang web
Vị trí chính xác 105.314.196, 1.064.129.282


Địa chỉ Quán GÀ ĐẤT ở đâu?

139 Đường Huỳnh Văn Tạo, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán GÀ ĐẤT như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  khu ẩm thực sinh vật cảnh An, Sân Cu