Quán Dũng Thắm go dau tay ninh, Xuyên Á

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28RW+4HH, Xuyên Á, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 841 07 95
Trang web
Vị trí chính xác 11.040.322.399.999.900, 1.063.464.801


Địa chỉ Quán Dũng Thắm go dau tay ninh ở đâu?

28RW+4HH, Xuyên Á, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Dũng Thắm go dau tay ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh - Trần Phú