Quán Dũng Gà, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 05 Hẽm 94 Đường Trần Phú, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 774 13 39
Trang web
Vị trí chính xác 11.279.320.799.999.900, 1.061.367.243


Địa chỉ Quán Dũng Gà ở đâu?

Số 05 Hẽm 94 Đường Trần Phú, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Dũng Gà như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Thùy Dung Tp Tây Ninh, TT. Hoà Thành