Quán cơm Phụng, Hiệp Lễ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1145 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Lễ, Tây Ninh, 730000, Việt Nam
Số điện thoại 093 777 24 05
Trang web
Vị trí chính xác 113.058.877, 1.061.277.205


Địa chỉ Quán cơm Phụng ở đâu?

1145 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Lễ, Tây Ninh, 730000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Phụng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-15:00], Chủ Nhật:[06:00-15:00], Thứ Hai:[06:00-15:00], Thứ Ba:[06:00-15:00], Thứ Tư:[06:00-15:00], Thứ Năm:[06:00-15:00], Thứ Sáu:[06:00-15:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Thỏ Đông, Tân Uyên