Quán Cơm Niêu Huyền Sương, Bửu Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. Nguyễn Ái Quốc, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3683 737
Trang web
Vị trí chính xác 10.957.294, 1.068.082.513


Địa chỉ Quán Cơm Niêu Huyền Sương ở đâu?

Đ. Nguyễn Ái Quốc, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Niêu Huyền Sương như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ngân Quán - Quảng Trạch