Quán cơm Bảo Ký, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VRG3+WMG, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 933 31 11
Trang web
Vị trí chính xác 10.877.321, 106.804.211


Địa chỉ Quán cơm Bảo Ký ở đâu?

VRG3+WMG, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cơm Bảo Ký như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Thủy Cúc, Hoàng Văn Thái