Quán Cơm Ba Tâm – Phường 4

Địa chỉ: 53 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 0277 3851 599

Trang web: foody.vn

Bản đồ chỉ đường: 104.490.765,10.563.026.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán Cơm Ba Tâm ở đâu?

Trả lời: 53 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán Cơm Ba Tâm là bao nhiêu?

Trả lời: 0277 3851 599

Hỏi: Quán Cơm Ba Tâm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Quán Cơm Ba Tâm là gì?

Trả lời: foody.vn

Xem thêm:  Quán cơm Thủy - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.