Quán Chè Ông Đa, TT. Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 256 Nguyễn Chí Thanh, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 468
Trang web
Vị trí chính xác 11.384.793, 106.230.243


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Piano Cafe, Phường 3