Quán Chè Mỹ, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168A Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3805 0703
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 108.102.944, 1.066.900.376


Địa chỉ Quán Chè Mỹ ở đâu?

168A Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chè Mỹ như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00], Thứ Hai:[15:00-21:00], Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00], Thứ Sáu:[15:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Miyama Cafe, St