Quán Chè Hiển Khánh, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 718 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3832 6493
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.767.582.299.999.900, 1.066.796.334


Địa chỉ Quán Chè Hiển Khánh ở đâu?

718 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chè Hiển Khánh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-12:30], Chủ Nhật:[09:00-12:30], Thứ Hai:[09:00-12:30], Thứ Ba:[09:00-12:30], Thứ Tư:[09:00-12:30], Thứ Năm:[09:00-12:30], Thứ Sáu:[09:00-12:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mochi Sweets Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5