Quán cháo Lô 7, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H52F+QJ9, Khu phố 3, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0346 033 222
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.519.094, 106.174.112


Địa chỉ Quán cháo Lô 7 ở đâu?

H52F+QJ9, Khu phố 3, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cháo Lô 7 như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-21:30], Chủ Nhật:[05:30-21:30], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30], Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bờ Đê Tửu Quán, Tân Hòa