Quán Cây Phượng, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84XM+QR8, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 395 55 15
Trang web
Vị trí chính xác 113.494.082, 1.061.345.867


Địa chỉ Quán Cây Phượng ở đâu?

84XM+QR8, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cây Phượng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Pizzahut Hố Nai, Hố Nai