Quán Cây Lý, Trường Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7584+H6R, Unnamed Road, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 958 41 53
Trang web
Vị trí chính xác 11.266.491.199.999.900, 1.061.555.183


Địa chỉ Quán Cây Lý ở đâu?

7584+H6R, Unnamed Road, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cây Lý như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Diễm Thúy, Ấp 4