Quán Cafe Bida Hải Âu, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 226 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 789 81 89
Trang web business.site
Vị trí chính xác 110.342.319, 1.063.533.154


Địa chỉ Quán Cafe Bida Hải Âu ở đâu?

226 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cafe Bida Hải Âu như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HQC Bình Thuận - Hàm Mỹ