QUÁN CÀ PHÊ NHÃ PHƯƠNG, Ninh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9/24, Ninh Bình, TX.TÂY NINH, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3828 408
Trang web
Vị trí chính xác 113.166.807, 106.166.418


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lẩu bò Bảy Hòa, Phú Mỹ