Quán cà phê Hồng Mai, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CỬA 3 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG HOA,, HUYỆN HÒA THÀNH,, TÂY NINH, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 848
Trang web
Vị trí chính xác 112.832.327, 10.612.928.009.999.900


Địa chỉ Quán cà phê Hồng Mai ở đâu?

CỬA 3 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG HOA,, HUYỆN HÒA THÀNH,, TÂY NINH, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán cà phê Hồng Mai như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CITIZONE, TT. Củ Chi