Quán Cá Hạc Trì – Ph.Tiên Cát

Địa chỉ: 8C42+22G, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại: 0210 3845 939

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 213.050.605,1.054.000.757 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán Cá Hạc Trì ở đâu?

Trả lời: 8C42+22G, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán Cá Hạc Trì là bao nhiêu?

Trả lời: 0210 3845 939

Hỏi: Quán Cá Hạc Trì mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Quán Cá Hạc Trì là gì?

Trả lời: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.