Quán Bò Bít Tết Nguyên Thảo, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 101/2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 677 00 35
Trang web
Vị trí chính xác 10.809.438.199.999.900, 10.668.841.739.999.900


Địa chỉ Quán Bò Bít Tết Nguyên Thảo ở đâu?

101/2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bò Bít Tết Nguyên Thảo như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn thóc gạo, Tân Châu