Quán Bánh Canh Ngân Cầu Quan, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 838V+55R, Phan Chu Trinh, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 986 18 51
Trang web
Vị trí chính xác 113.154.804, 1.060.928.933


Địa chỉ Quán Bánh Canh Ngân Cầu Quan ở đâu?

838V+55R, Phan Chu Trinh, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bánh Canh Ngân Cầu Quan như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-10:30], Thứ Bảy:[06:00-10:30], Chủ Nhật:[06:00-10:30], Thứ Hai:[06:00-10:30], Thứ Ba:[06:00-10:30], Thứ Tư:[06:00-10:30], Thứ Năm:[06:00-10:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng chay Mộc, Thành phố Biên Hòa