Quán Ăn Văn Cấm, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38, Khu Phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 363
Trang web
Vị trí chính xác 115.447.267, 1.060.128.494


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán nướng ngói Cu Đức, Tân Phú