Quán ăn Vân Anh, An Tịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29FV+3G2, Xuyên Á, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3880 100
Trang web
Vị trí chính xác 110.226.402, 10.639.376.829.999.900


Địa chỉ Quán ăn Vân Anh ở đâu?

29FV+3G2, Xuyên Á, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Vân Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ban Quản Lý Dự Án Chương Trình Phát Triển Nuôi Trồng Thủy Sản - Phường 1