Quán Ăn Trảng Bàng Chính Gốc, Bình Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 A Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3601 7477
Trang web
Vị trí chính xác 107.381.458, 1.067.249.379


Địa chỉ Quán Ăn Trảng Bàng Chính Gốc ở đâu?

68 A Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Trảng Bàng Chính Gốc như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở 8 Sài Gòn, Tân Châu