Quán ăn Tăng 2 – Phường 9

Địa chỉ: 54MV+65P, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 098 852 99 52

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.183.097.799.999.990,10.514.294.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán ăn Tăng 2 ở đâu?

Trả lời: 54MV+65P, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán ăn Tăng 2 là bao nhiêu?

Trả lời: 098 852 99 52

Hỏi: Quán ăn Tăng 2 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00]

Hỏi: Website của Quán ăn Tăng 2 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà hàng Trường Lâm, Phường 4