Quán ăn Ngon, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 350, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0352 165 469
Trang web
Vị trí chính xác 11.554.891.999.999.900, 10.616.165.749.999.900


Địa chỉ Quán ăn Ngon ở đâu?

350, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Ngon như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún bò số 1, Phường 3