Quán ăn Ngọc Châu, Bàu Năng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Tổ 1, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 374 56 48
Trang web
Vị trí chính xác 11.323.926.799.999.900, 10.617.136.459.999.900


Địa chỉ Quán ăn Ngọc Châu ở đâu?

16 Tổ 1, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Ngọc Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TIỆM TRÀ CÀ PHÊ KIM NGUYÊN, Khu phố 1