Quán Ăn Kiều Tiên 3 – Bò Tơ Tây Ninh, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 454 24 02
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.037.466, 1.063.516.353


Địa chỉ Quán Ăn Kiều Tiên 3 - Bò Tơ Tây Ninh ở đâu?

38 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Kiều Tiên 3 - Bò Tơ Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Kim Mã 2, Tân An Hội