Quán ăn Huỳnh Thanh Việt, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 100, Chợ Ninh Sơn Tỉnh Lộ 790, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3623 276
Trang web
Vị trí chính xác 11.359.155, 1.061.301.063


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Tám Ri 3 - Tiền Giang