Quán ăn Hồng Tiến, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 349 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6250 757
Trang web
Vị trí chính xác 113.267.362, 10.610.288.249.999.900


Địa chỉ Quán ăn Hồng Tiến ở đâu?

349 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Hồng Tiến như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-08:00], Chủ Nhật:[05:00-08:00], Thứ Hai:[05:00-08:00], Thứ Ba:[05:00-08:00], Thứ Tư:[05:00-08:00], Thứ Năm:[05:00-08:00], Thứ Sáu:[05:00-08:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Secret Garden Restaurant, Bến Nghé