Quán Ăn Gia Đình Sông Trang, An Cơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9XV6+RX7, Đường tỉnh 788, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 092 555 60 00
Trang web
Vị trí chính xác 113.945.372, 1.059.624.254


Địa chỉ Quán Ăn Gia Đình Sông Trang ở đâu?

9XV6+RX7, Đường tỉnh 788, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Gia Đình Sông Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  nhà hàng ngọc phương Restaurant - Gia Viễn