Quán ăn Đồng Quê – Phường 2

Địa chỉ: Số 18 Hẻm số 15 Ba Mươi tháng Tư, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0276 3813 072

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 113.048.261,1.060.981.664 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán ăn Đồng Quê ở đâu?

Trả lời: Số 18 Hẻm số 15 Ba Mươi tháng Tư, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán ăn Đồng Quê là bao nhiêu?

Trả lời: 0276 3813 072

Hỏi: Quán ăn Đồng Quê mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hỏi: Website của Quán ăn Đồng Quê là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà đất - Hồ Bơi Vintin! - An Lạc Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.