Quán ăn Đồng Quê, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 18 Hẻm số 15 Ba Mươi tháng Tư, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3813 072
Trang web
Vị trí chính xác 113.048.261, 1.060.981.664


Địa chỉ Quán ăn Đồng Quê ở đâu?

Số 18 Hẻm số 15 Ba Mươi tháng Tư, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Đồng Quê như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN ĂN BẢY TÀI, Hoà Lợi