Quán Ăn Đồng Quê 2 Rô, Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 127 77 56
Trang web
Vị trí chính xác 113.310.569, 1.060.718.224


Địa chỉ Quán Ăn Đồng Quê 2 Rô ở đâu?

Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Đồng Quê 2 Rô như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn gia đình Vương Hào Quán, Thạnh Đức