Quán Ăn Chay Vương Ngọc, Long Thới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 264 Phạm Hùng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 927 02 70
Trang web
Vị trí chính xác 112.749.974, 1.061.279.136


Địa chỉ Quán Ăn Chay Vương Ngọc ở đâu?

Số 264 Phạm Hùng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Chay Vương Ngọc như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Làng Nướng 89 - Phường 7