Quán 61 – Bảo Ninh

Địa chỉ: FJ3Q+H4R, Nhật Lệ, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 097 573 90 95

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.539.901,1.066.377.615 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán 61 ở đâu?

Trả lời: FJ3Q+H4R, Nhật Lệ, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán 61 là bao nhiêu?

Trả lời: 097 573 90 95

Hỏi: Quán 61 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[00:00-22:00], Thứ Hai:[00:00-22:00], Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[00:00-22:00], Thứ Năm:[00:00-22:00], Thứ Sáu:[00:00-22:00]

Hỏi: Website của Quán 61 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Paradise Cave Restaurant - Sơn Trạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.