Quán 3 Ngon, Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 TC3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 285 62 68
Trang web
Vị trí chính xác 11.139.028.099.999.900, 1.066.110.231


Địa chỉ Quán 3 Ngon ở đâu?

22 TC3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán 3 Ngon như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Gà Ta Sơn Ca, Phường 10