PVOIL CHXD PETEC TÂY NINH SỐ 1, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường 789,ấp Bùng Binh,Xã Hưng Thuận,huyện Trảng bàng,Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3888 299
Trang web pvoil.com.vn
Vị trí chính xác 111.492.539, 106.425.792


Địa chỉ PVOIL CHXD PETEC TÂY NINH SỐ 1 ở đâu?

Đường 789,ấp Bùng Binh,Xã Hưng Thuận,huyện Trảng bàng,Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của PVOIL CHXD PETEC TÂY NINH SỐ 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm xăng dầu 70, Long Vĩnh