Propaganda, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Hàn Thuyên, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 9048
Trang web propagandabistros.com
Vị trí chính xác 107.787.806, 10.669.815.829.999.900


Địa chỉ Propaganda ở đâu?

21 Hàn Thuyên, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Propaganda như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-23:00], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-23:00]

Propaganda có website không?

propagandabistros.com

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nông thôn the coffee, Ba Mươi Tháng Tư