Princess Resort And Spa, Vĩnh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3991 888
Trang web
Vị trí chính xác 10.871.167, 1.067.047.197


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền, Giang Điền