PNJ Tây Ninh, Khu phố Hiệp Bình, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 877 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Bình, P, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 11.308.302.099.999.900, 1.061.171.497


Địa chỉ PNJ Tây Ninh ở đâu?

877 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Bình, P, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Minh Phước, Phú Hoà