PNJ 76 Nơ Trang Long, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 76 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.078.303, 1.066.952.702


Địa chỉ PNJ 76 Nơ Trang Long ở đâu?

Số 76 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 76 Nơ Trang Long như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PNJ Silver co.op Lý Thường Kiệt, Phường 7