PNJ 23 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23-23A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.787.217, 1.066.378.608


Địa chỉ PNJ 23 Nguyễn Ảnh Thủ ở đâu?

23-23A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 23 Nguyễn Ảnh Thủ như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CỬA HÀNG VÀNG BẠC THÁI HÀ - THÁI THỊ NGỌC ĐIỆP, TT. Hoà Thành