PNJ 151/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 6931
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.648.457, 1.066.133.854


Địa chỉ PNJ 151/3 Nguyễn Ảnh Thủ ở đâu?

3 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 151/3 Nguyễn Ảnh Thủ như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vàng Bạc PNJ, Phường 13