PNJ 01 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 10.827.104.499.999.900, 1.066.248.576


Địa chỉ PNJ 01 Phan Văn Hớn ở đâu?

1 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 01 Phan Văn Hớn như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PNJ 632 Quang Trung, Phường 11